Productors de la xarxa productes de la terra valoren amb un 9,75 l’assessorament financer individualitzat ofert pel Consell Comarcal

Dijous, 28 d'octubre de 2021 a les 09:00
  • S’ha fet assessorament tècnic en formació financera a 8 empreses del Vallès Oriental.

Els vuit productors de la Xarxa de Productes de la Terra del Vallès Oriental que han rebut formació financera individualitzada, han puntuat amb un 9,75 l’assessorament rebut.

Aquest any, el Consell Comarcal ha portat a terme un servei d’assessorament tècnic en formació financera personalitzat a 8 empreses de la comarca que va durar dos mesos.

Aquest assessorament completa la formació que es va impartir el 2020, amb el curs “Com posar preu al meus productes o Serveis” dirigit als productors artesans de la Xarxa Productes de la Terra. En aquest curs es van treballar diferents conceptes financers que van permetre als assistents aprendre a aplicar diferents sistemes a l’hora de determinar el preu de venda, entendre les fórmules per fixar els preus dels productes o serveis i calcular el marge brut comercial i, per tant,  determinar quin era el marge de viabilitat del seu negoci. El curs va permetre a les persones participants conèixer i identificar parts molt importants de l’economia de la seva empresa i a la vegada com es fixen els preus dels productes o serveis, així com la importància de conèixer el marge de benefici de cada producte o servei.

Però calia anar un pas més enllà i posar en pràctica els coneixements adquirits i adaptar-ho a la realitat de les seves empreses.

Amb la finalitat de dur a terme aquesta segona part, el Consell Comarcal va contractar el servei d’assessorament personalitzat per a 8 empreses de la comarca.

L’objectiu general del projecte ha estat formar les persones responsables de les empreses participants de manera individual en eines i procediments per determinar quina és la seva situació financera i econòmica a través de tutories que tenien com a objectiu donar suport a les empreses en la millora de la seva gestió econòmica financera.

Per a cada sessió es va personalitzar el contingut en funció de les necessitats detectades en el diagnòstic realitzat a cada empresa i es va treballar:

  • Diagnosi de les necessitats formatives de d’empresa i proposta de full de ruta
  • Definició d’objectius inicials proposats
  • Planificació de la solució
  • Creació d’un sistema d’indicadors
  • Suport al procés d’implantació dels indicadors
  • Elaboració d’un informe personalitzat amb propostes
  • Revisió dels resultats.

Totes les empreses participants han valorat molt positivament la seva participació en el projecte i han donat una puntuació global de  9.75 al qüestionari de valoració.  En general destaquen que ara saben quin és el marge brut dels seus productes a la vegada que coneixen millor quins són els punts forts i productes estrella de la seva empresa.

El perfil de les empreses participants ha estat majoritàriament empreses de menys de 10 treballadors/es; un 50% de les empreses participants han estat societats mercantils SL, SCP o SCSL i l’altre 50% empresaris/àries individuals i, respecte la facturació, un 50% factura menys de 50.000 €, un 37% entre 50.001 i 500.000 i el 21% factura més d’1 milió d’euros.

Darrera actualització: 28.10.2021 | 11:30