El 2020 mostra com la crisi de la Covid 19 ha impactat clarament en el mercat de treball comarcal, amb una caiguda de la contractació del 25%

Dimecres, 20 de gener de 2021 a les 00:00
  • Informe anual de contractació 2020 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, dades atur i EROs.

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal ha actualitzat, a l’apartat de publicacions, les dades anuals d’atur i contractació, entre d’altres. L’anàlisi de les dades del mercat de treball de la comarca, bàsicament les referides a ocupació, mostren com les mesures sanitàries que s’han aplicat per contenir la pandèmia de la COVID-19 han tingut un fort impacte en el mercat laboral de la comarca, tal i com ha passat al conjunt català i a l’àmbit internacional.

En termes interanuals, l’atur ha registrat un increment del 22,42%, xifra superior a la registrada als darrers anys; de fet, ens hem de remuntar a l’any 2008 per trobar increments de l’atur similars. Pel que fa a la contractació, el descens d’aquesta se situa, en termes globals, al voltant del 25%.  

Per analitzar bé aquestes dades d’atur i contractació, cal també tenir en compte la situació viscuda aquest any amb els ERTO, que han servit per esmorteir la destrucció d’ocupació, ja que han suposat una eina flexible per mantenir com a població ocupada persones que, temporalment, estan sense feina. Pel que fa al Vallès Oriental, hem de dir que els Expedients de Regulació d’Ocupació acumulats entre gener i setembre de 2020 al Vallès Oriental han sumat un total de 4.997 expedients.  La mesura més emprada, amb un 85% sobre el total d’expedients registrats, ha estat la suspensió de contractes.

Les dades i la seva evolució ens evidencien que ens trobem davant d’una situació de crisi molt diferent a les que cíclicament es donen a l’economia i, fins i tot, molt diferent a la de 2008, ja que l’impacte ha estat molt més ràpid i de molta més intensitat. Caldrà veure els primers mesos de 2021 com evolucionen les xifres, en funció de com evolucioni la pandèmia.

*ENLLAÇ A INFORME ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2020

*ENLLAÇ A INFORME ANUAL ATUR 2020

*ENLLAÇ A DADES EROs DE GENER A NOVEMBRE DE 2020

*ENLLAÇ A BUTLLETÍ DE CONTRACTACIÓ. 4T 2020

Darrera actualització: 02.02.2021 | 08:47