El Govern del Consell Comarcal reclama a Bosch que ofereixi un acord a la plantilla

Dimecres, 3 de març de 2021 a les 12:00

El Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, davant l’anunci de tancament de la planta que l’empresa Bosch té al municipi de Lliçà d’Amunt, vol manifestar el següent:

1. Que ens preocupa profundament l’impacte que l’anunciat tancament tindria, tant pel que fa a la pèrdua de 336 llocs de treball directes i 900 d’indirectes, com pel que fa al dany que es podria causar en el teixit productiu i pèrdua de competitivitat del nostre territori.

2. Que demanem a l’empresa BOSCH que iniciï un procés de diàleg i de mediació amb els representants de les treballadores i els treballadors de la planta, amb l’objectiu prioritari de trobar una solució de continuïtat per a l’activitat de la planta i el manteniment dels llocs de treball.

3. Que manifestem el nostre oferiment institucional i la nostra total disposició per col·laborar en allò que pugui ser necessari per a una resolució favorable del conflicte i reclamem a totes les administracions públiques que intervinguin també, de manera urgent, en el mateix sentit.

4. Que la plantilla de Bosch Lliçà d’Amunt compta amb el nostre total suport en la seva reivindicació de manteniment de l’activitat productiva a la planta.

Darrera actualització: 09.09.2021 | 09:42