El mes de febrer es tanca amb 26.744 persones a l’atur, un increment molt lleuger respecte al mes de gener

Dimecres, 3 de març de 2021 a les 09:00
  • Avanç dades atur de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

A la comarca, aquest mes de febrer es registren 55 persones més a l’atur, la qual cosa suposa un total de 26.744 persones en situació d’atur. El creixement intermensual és lleuger, del 0,21%, inferior a l’increment registrat al conjunt de Catalunya (que s’ha situat en el 0,8%). La taxa d’atur provisional[1] se situa en el 13,46%.

Comparant les dades d’atur amb les del passat mes de febrer de 2020, s’han registrat 4.967 aturats més, la qual cosa significa un increment notable, que manté la tònica dels darrers mesos i se situa gairebé en el 23% de creixement, tant comarcal com als municipis del Vallès Oriental.

A Catalunya, es comptabilitzen 512.290 persones aturades registrades a les oficines de Treball de Catalunya. Aquesta xifra d’atur és la més elevada des del gener de 2016, la qual cosa significa tornar als nivells d’atur de cinc anys enrere.

Cal recordar que en les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, en no ser considerades dins la classificació d’atur registrat, tal com estableix l’Ordre ministerial d’11 de març de 1985 per la que s’estableixen criteris estadístics per a la mesura de l’atur registrat.

 

 

[1] Aquesta xifra la mantenim provisional ja que des de la  Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) s’està treballant en nou mètode de càlcul. Tan bon punt estigui implementat, publicarem les taxes d’atur amb caràcter definitiu, així com la sèrie amb el càlcul d’acord al nou mètode.

 

Darrera actualització: 09.09.2021 | 09:42