L’any 2021 s’inicia amb un lleuger increment de l’atur, amb un mes de gener que registra 26.689 persones a l’atur

Dimarts, 2 de febrer de 2021 a les 15:00
  • Els ERTOs acumulats entre gener i desembre de 2020 al Vallès Oriental han sumat 6.062 expedients.
  • Informació facilitada per l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal.

A la comarca, aquest mes de gener es registren 152 persones més a l’atur, la qual cosa suposa un total de 26.689 persones en situació d’atur. El creixement intermensual és lleuger, del 0,57%, inferior a l’increment registrat al conjunt de Catalunya (1,4%). La taxa d’atur provisional[1] se situa en el 13,43%.

Comparant les dades d’atur amb les del passat mes de gener de 2019, s’han registrat 4.932 aturats més, registrant-se així un increment notable, que manté la tònica dels darrers mesos i se situa en el 22,67% de creixement, tant comarcal com als municipis del Vallès Oriental.

A Catalunya, es comptabilitzen 508.081 persones aturades registrades a les oficines de Treball en finalitzar el mes de gener. Això són 10.470 persones més que el darrer mes de 2020 (increment del 2,1% intermensual, força superior al total de la nostra comarca).

Cal tenir en compte que el mes de gener és un mes en el qual l’atur acostuma a incrementar-se, enguany però l’augment és el més pronunciat des de 2013, tant pel que fa al conjunt català com comarcal.

6.062 ERTOs el 2020

Com es va avançar de de l’Observatori el mes passat, des del mes de setembre de 2020 es disposa de les dades d’EROs a nivell municipal i comarcal. Dins d’aquests expedients trobem tres tipus de mesures: extinció del contracte: acomiadament de les persones contractades afectades pel procediment d’expedient de regulació d’ocupació, reducció temporal de jornada i suspensió del contracte.

Aquestes darreres 2 mesures són les que es poden assimilar a un ERTO, tal i com està contemplat a l’Article 47 de la Llei de l’Estatut dels treballadors “Suspensió del contracte o reducció de jornada por causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major” i tota la pandèmia vinculada a la Covid-19 s’ha assimilat a període de força major.

Cal afegir també que a partir del mes d'octubre de 2020 s'han incorporat noves modalitats d'expedients de regulació temporal d'ocupació de força major, en concretper impediment o per limitació de l'activitat, el que suposa un increment considerable dels procediments no desistits i resolts autoritzats a partir d'octubre de 2020.

Pel que fa al Vallès Oriental, els Expedients de Regulació d’Ocupació acumulats entre gener i desembre de 2020 han sumat un total de 6.062 expedients.  La mesura més emprada, amb un 85% sobre el total d’expedients registrats, ha estat la suspensió de contractes. La reducció de jornada s’ha utilitzat en gairebé un 5,4% dels casos (327expedients) i finalment, l’extinció ha estat la mesura menys emprada (no arriba a l’1% dels expedients registrats) i, de fet, només el 0,20% del personal treballador afectat ho ha estat per aquesta mesura.

*ENLLAÇ A AMPLIACIÓ ERTOS I DADES PER MUNICIPIS

*ENLLAÇ A DADES ATUR PER MUNICIPIS

 

[1] Aquesta xifra la mantenim provisional ja que des de la  Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) s’està treballant en nou mètode de càlcul. Tan bon punt estigui implementat, publicarem les taxes d’atur amb caràcter definitiu, així com la sèrie amb el càlcul d’acord al nou mètode.

 

Darrera actualització: 10.03.2021 | 13:33