L’elevat increment dels dies d'antiguitat de les ofertes de naus i solars de la comarca, mostra una dificultat creixent en la seva sortida al mercat

Dilluns, 1 de febrer de 2021 a les 14:00
  • Informe de l’OPAE del Consell Comarcal corresponent al quart trimestre de 2020.

L’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) presenta un nou informe d’evolució, referent al quart trimestre de 2020.

En tractar-se de l’últim informe trimestral de 2020, es disposen de dades de la totalitat de l’anterior curs. Moment, doncs, en el qual es pot fer valoració i balanç de com han anat evolucionant els diferents indicadors analitzats i marcar unes tendències més fermes.

En el present informe del quart trimestre es fa un recompte i una valoració del total de les entitats de gestió o associacions vinculades als PAE de la comarca, i en comparació a les altres comarques de la demarcació de Barcelona. Les dades mostren que la comarca actualment compta amb 18 associacions als PAE que participen i actuen en 36 dels 127 PAE, un valor per sobre de la mitjana de Catalunya i la demarcació de Barcelona, però encara lluny dels nivells del Vallès Occidental i el Bages.

Pel que fa a l’apartat d’activitat econòmica, l’informe fa un ampli anàlisi del número de contractes i nivells de facturació del sector químic (el que més contractes ha generat en els últims 10 anys) i els seus subsectors: indústries químiques, fabricació de productes farmacèutics i fabricació de productes de cautxú i plàstics. Aquesta anàlisi es fa amb dades de les comarques de la demarcació de Barcelona i municipis del Vallès Oriental.

S’extreuen varies conclusions:

  • El Vallès Oriental és la segona comarca de la demarcació de Barcelona amb més contractació al sector químic.
  • Els municipis amb més contractació han estat Granollers, les Franqueses del Vallès i Parets del Vallès.
  • En els tres subsectors (indústries químiques, productes farmacèutics i cautxú i plàstics) el pes dels contractes de dones és més elevat que en la mitjana del sector industrial.
  • Els darrers 3 anys, el subsector dels productes farmacèutics ha augmentat els contractes a menors de 25 anys.
  • Tendència a l'alça de la temporalitat dels contractes.
  • La facturació del sector químic al Vallès Oriental supera els 24.000 milions d'euros el període 2014-2020

Pel que fa a l’anàlisi habitual de l’oferta immobiliària de naus i solars en venda o lloguer, el número total d'ofertes s’enfila a les xifres d’abans de la pandèmia, però no pas per una recuperació de l’activitat econòmica. L'augment en la mitjana del número de dies d'antiguitat de les ofertes (351 dies) mostra dificultat en la seva sortida al mercat i això podria explicar l’increment  dels totals en el número d’ofertes.

El Vallès Oriental disposa del 21,3% de la superfície total de naus i solars d’oferta a la demarcació de Barcelona.

El preu mitjà de l’oferta immobiliària de naus i solars en venda a la comarca se situa en 605€/m² i en lloguer en 4,08€/m². El lloguer segueix augmentat de forma clara i progressiva i, a desembre de 2020, mostra el seu preu més alt. La comarca però, segueix notablement per sota de la mitjana de preus del conjunt de les comarques barcelonines.

Com a notícies destacades del trimestre s’hi reuneix l’aprovació de la llei de les Àrees de Promoció econòmica Urbana (APEU) i la promoció del Portal web dels PAE del Vallès Oriental a través d’un vídeo del CCVR.

ENLLAÇ A INFORME

 

Darrera actualització: 01.02.2021 | 14:39