L’oferta de cicles formatius duals relacionats amb la indústria al Vallès Oriental és molt elevada (76%), i facilita l’entrada dels estudiants al mercat de treball

Dijous, 29 d'abril de 2021 a les 09:00
  • L’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal presenta un nou informe d’evolució, referent al primer trimestre de 2021.

L’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) ha presentat el primer Informe corresponent al primer trimestre del 2021.

Pel que fa a l’apartat d’activitat econòmica, l’informe fa un petit anàlisi de l’oferta de Formació Professional al Vallès Oriental en relació directa amb l’àmbit de la Indústria. S’ha seleccionat les famílies professionals industrials que s’imparteixen al territori i els seus cicles formatius, diferenciant-los per nivells (mitjà i superior). A partir del nombre de matrícules s’han analitzat diferents variables (gènere, edat i nacionalitat) i s’han pogut extreure algunes idees clau:

  • 25 de 33 són els cicles formatius que ofereixen modalitat dual, 76% (el 56% dels quals són CFPS)
  • La presència femenina en el conjunt de la formació d’àmbit industrial és molt baixa (89,7% homes i 10,3% dones).
  • Al Vallès Oriental s’ofereixen estudis en 6 de les 9 Famílies Professionals directament relacionades amb la Indústria.
  • Els cicles oferts a la comarca sumen 33 (18 de diferents), 16 dels quals són Cicles de Grau Mitjà (8 de diferents) i 17 en són Superiors (10 de diferents).
  • Aquests cicles s’imparteixen en 8 centres (6 de titularitat pública i 2 de privada)
  • El nombre total de matriculats en aquest àmbit és de 1.690 alumnes
  • El nombre de matrícules als CFGM és lleugerament superior als CFGS, tot i que la oferta de cicles superiors és lleugerament més elevada.
  • El 16% dels matriculats als cicles formatius són iguals o majors de 25 anys.
  • Les nacionalitats estrangeres amb més presència a l’FP són els alumnes procedents del Centre i sud d’Amèrica i del Magreb.

A partir de l’Estudi d’inserció laboral de 2019 del Departament d’Educació que analitza els graduats dels ensenyaments professionals a Catalunya, s’han extret les dades d’inserció de les Famílies Professionals relacionades amb l’àmbit de la indústria i que tenen oferta a la comarca, observant un nivell d’inserció laboral superior al 60%.

En el present informe també es fa un recull dels municipis de la comarca que varen participar en el Pla de Modernització de Polígons d'Activitat Econòmica, impulsat l’any 2018 per la Diputació de Barcelona i amb un pressupost de 30 milions d’euros. L’objectiu del Pla era la transformació i millora dels PAE per fer créixer les empreses que s’hi ubiquen i crear nous llocs de treball, aconseguint de retruc incrementar el PIB industrial català.

Al Vallès Oriental, els municipis i projectes que varen rebre finançament són quatre: Cardedeu, Granollers, Llinars del Vallès i Mollet del Vallès. Les actuacions de millora van executar-se en set PAE diferents i el total d’inversions per a la millora d’aquests va ascendir a 1.613.891€ (import cofinançat entre els ajuntaments i la Diputació de Barcelona). En el cas de Granollers, també hi va aportar una part del pressupost els empresaris del PAE on es varen fer les actuacions.

Pel que fa a l’anàlisi habitual de l’oferta immobiliària de naus i solars en venda o lloguer, aquest primer trimestre no disposarem de les dades per una incidència als sistemes informàtics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat amb la que treballem conjuntament aquesta informació, necessària pel desenvolupament de l'anàlisi trimestral de l'oferta immobiliària de naus i solars al Vallès Oriental. Es completarà aquest informe amb l’anàlisi de les dades d’aquest primer trimestre, tan bon punt es garanteixi un accés segur a la informació.

Com a notícies destacades del trimestre, ressaltem la notícia negativa en relació a la deslocalització de l’empresa BOSCH a Lliçà d’Amunt i la nova actualització del Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE) que ha impulsat el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, col·laborant amb les diputacions catalanes.

 

*ENLLAÇ A INFORME

Darrera actualització: 09.09.2021 | 09:26