Només un 39% de les empreses vallesanes compta amb un pla de digitalització

Dimecres, 24 de març de 2021 a les 09:00
  • Publicat l’estudi sobre la bretxa digital a les empreses del Vallès Oriental, impulsat des del Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Oriental.

Ja es pot consultar la “Diagnosi sobre l’ús, l’accés i la capacitació digital de les empreses del Vallès Oriental”, una acció del Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Oriental, encarregada pel Consell Comarcal i la Taula Vallès Oriental Avança per la necessitat d’aprofundir en el coneixement sobre la bretxa digital en el teixit productiu de la comarca, entenent aquesta bretxa com “la desigualtat entre individus, llars, negocis i àrees geogràfiques en diferents nivells socioeconòmics respecte a les seves oportunitats d’accedir a les TIC i a l’ús d’Internet en una àmplia varietat d’activitats”.

Entre les conclusions que aporta, destaca que, tot i que la situació de les empreses del Vallès Oriental pel que fa  la seva digitalització és millor que la que presenten les empreses al conjunt català o a l’àmbit estatal, només el 39% de les empreses vallesanes compta amb un pla de digitalització.

Sectorialment, la indústria i la construcció són els àmbits on es percep una major maduresa digital, seguides a curta distància pel sector serveis i el sector primari.

Un dels valors afegits de l’estudi, realitzat per Kite Projects SL, a banda de l’anàlisi i explotació de dades que aporta, és una part final de recomanacions on es proposa un seguit d’accions que han d’encaminar-se a donar resposta a tot allò que s’ha detectat en l’anàlisi, accions que s’orienten tant directament al teixit productiu, com als agents socials i econòmics o l’administració local.

Principals conclusions de la diagnosi:

1) La situació de les empreses del Vallès Oriental pel que fa a la seva digitalització és, en general, millor que la que presenten les catalanes i espanyoles, essent especialment significativa en el cas de les que tenen fins a 49 persones en plantilla.

2) Els sectors de la indústria i la construcció presenten una major maduresa digital que els serveis i el sector primari, tot i que no amb grans diferències.

3) Un 90% de les empreses disposa de pàgina web i en un percentatge per sobre del 70% compta amb eines com signatura digital, serveis al núvol, mesures de seguretat tecnològica, factura electrònica i fa compres per internet.

4) L’ús de xarxes socials és molt dispar, amb algunes amb forta presència empresarial (Facebook i Instagram) i d’altres on és menys important (Twitter, Whatsapp i Linkedin).

5) Entre els aspectes de millora destaca que només un 39% de les empreses vallesanes compta amb un pla de digitalització que guiï les seves accions en aquest àmbit.

6) A nivell de comerç en línia hi ha molt camp a recórrer, ja que tan sols un 22% de les empreses compta amb botiga on-line i, a més, les que en tenen facturen un baix percentatge del seu volum total per aquest canal. Aquest punt contrasta amb l’elevat percentatge de companyies amb web propi.

7) Les barreres que més dificulten la digitalització empresarial són les de tipus econòmic i la manca de temps, extrem aquest darrer que pot ser senyal que no es dona suficient importància a la transformació digital de les organitzacions.

8) En la mateixa línia, és simptomàtic que només un 25% de les empreses té contractat personal especialista en TIC.

9) La presència de dones especialistes en TIC a les plantilles és molt limitada, i, fins i tot, les dades en les empreses de 50 i més persones treballadores són pitjors que a nivell català i espanyol.

10) Tan sols un 19% de les empreses ha incorporat noves tecnologies relacionades amb la Indústria 4.0.

11) En general, les empreses consideren que les dones treballadores són més competents en l’ús de diferents eines tecnològiques que els seus homòlegs homes.

12) Les competències relacionades amb les TIC que més troben a faltar les empreses entre les persones que hi treballen són les d’ús de les eines Office, sobretot entre 3 els homes, xarxes socials, big data i business intelligence, sistemes de gestió (ERP) i disseny web.

13) Un 63% de les empreses no ofereix formació en competències tecnològiques a les seves plantilles.

14) Només un 25% de les empreses té pensat incorporar avaluacions de competències TIC en els seus processos de selecció futurs, el que concorda amb la possible poca consciència respecte de la importància de la digitalització per a l’esdevenir de les organitzacions.

L’objectiu de l’estudi és el coneixement del territori, però també fer propostes de millora en la implementació d’aquesta digitalització, orientada a reduir la bretxa i les dificultats que en aquest àmbit encara avui pateixen moltes empreses del Vallès Oriental.

El Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Oriental està impulsat per la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA).

 

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:26