Butlletí de contractació. Quart trimestre de 2022

Dijous, 12 de gener de 2023

Butlletí de contractació del 4T trimestre de 2022

Durant el darrer trimestre de 2022 s’han formalitzat 30.899 contractes, 5.713 contractes menys que el trimestre anterior i 10.515 menys que fa un any, descens clarament vinculat a la caiguda de la contractació de tipus temporal. Com ja observàvem en trimestres anteriors, aquest 2022 el gran canvi en les dades de contractació venen definits pel creixement de la contractació indefinida. Així els contractes indefinits creixen un 98% respecte fa un any. L'evolució

Darrera actualització: 12.01.2023 | 12:23