Butlletí d'Estructura Productiva. 2Trimestre de 2022

Dijous, 27 d'octubre de 2022 a les 04:00

Butlletí d'Estructura Productiva. 2T 2022

Aquest segon trimestre de l'any veiem que el bon comportament de les dades es centra, sobretot, en el creixement de la població assalariada, que manté un ritme ascendent. En canvi, la població que treballa en règim d'autònom disminueix, arribant a valors previs a la pandèmia. La població assalariada, ha augmentat, tot i que en menor força que ho va fer el trimestre passat: 5.609 persones ( 4,7%, el trimestre passat l'increment va ser del 7%). La població autònoma com dèiem ha disminuït, en -608 persones (el trimestre anterior va créixer en un 1,3%, en canvi aquest darrer trimestre el descens ha sigut del 2%). Pel que fa al nombre d'empreses les dades del primer trimestre de 2022 van mostrar un creixement notable de les dades, i aquest trimestre s'ha registrat una xifra molt similar a la de l'any passat, guanyat-se 3 empreses respecte al primer trimestre de l'any passat.

Darrera actualització: 27.10.2022 | 11:04