CCOO

Objectiu de l'entitat: CCOO és una organització sindical formada per homes i dones que ens afiliem de forma voluntària i solidària per defensar els nostres interessos (generals i específics) com a conjunt dels treballadors i treballadores i per aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa.

CCOO és un sindicat reivindicatiu i participatiu, que vol agrupar en el seu si el conjunt de treballadores i treballadors en la defensa de les nostres reivindicacions i interessos. L'afiliació i la participació en CCOO ens fa protagonistes directes de la lluita pels nostres drets. CCOO és un sindicat nacional que lluita per aconseguir la completa igualtat de totes les persones que viuen i treballen a Catalunya, que rebutja qualsevol tipus de discriminació per raons d'origen geogràfic o lingüístic i que referma la plena solidaritat d'interessos del poble de Catalunya amb els altres pobles de l'Estat espanyol. CCOO és un sindicat divers, en què ens acollim el conjunt de les distintes professions i collectius, i que vol representar de forma adequada els interessos del món assalariat, dels i de les pensionistes, de les persones que estan en l'atur, de la immigració i del jovent. CCOO és un sindicat plural, obert a tots els treballadors i treballadores, qualsevol que sigui la seva ideologia, filosofia, concepció política o religiosa, dins del respecte als drets humans i les normes democràtiques. CCOO és un sindicat unitari i democràtic, en què treballem per aconseguir la unitat del conjunt de treballadors i treballadores i en què decidim les actuacions sindicals i el nostre funcionament a partir de les assemblees de les persones afiliades i dels òrgans de direcció i gestió que elegim democràticament. CCOO és un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, de l'Estat i dels partits polítics. CCOO és un sindicat sociopolític, en què treballem per millorar tot allò que ens afecta com a treballadores i treballadors, dins i fora de l'empresa. CCOO és un sindicat internacionalista, des del qual fomentem la solidaritat amb tots els pobles del món que lluiten per les llibertats democràtiques, i amb els refugiats i refugiades, treballadores i treballadors que pateixen persecució pel fet d'exercir els seus drets sindicals i democràtics. CCOO és un sindicat multiètnic, que vol agrupar el conjunt dels treballadors i treballadores immigrants, per defensar la igualtat de drets i seva la inserció en la nostra comunitat.

Àmbit d'actuació: socieconomia, immigració, polítiques d'igualtat, política social, formació sindical, acció sindical, mobilitat, cooperació, salut laboral, medi ambient, cultura, assessorament laboral, convenis, formació per l'ocupació

C/ PIUS XII, 5-6 BAIXOS - 08401 Granollers - Barcelona
Telèfon: 938601940
Fax: 938792619
Adreça electrònica: vorientalmaresme@ccoo.cat
Lloc web: www.ccoo.cat/vormaros/
Darrera actualització: 26.04.2021 | 10:08