Dades d'EROs: expedients OCTUBRE 2022

Dilluns, 28 de novembre de 2022 a les 01:05

Nota d’activitat econòmica: Estadística de regulació d'ocupació -  OCTUBRE  2022

Aquest mes d’octubre s’aprecia un lleuger creixement de la xifra d’expedients de regulació: així,  se n’han registrat 7 expedients, una xifra  superior al mes passat, amb una afectació també major, ja que aquest darrer mes el nombre de persones afectades per EROs ha estat   de 544, superior a les 185 del passat setembre.

Pel que fa a les dades acumulades entre gener i octubre, la tendència de les xifres és d’un lleuger increment. Així, al Vallès Oriental durant aquests mesos de l’any  s’han registrat 84 expedients de regulació, amb una afectació a 2.520 persones. Tot i això, però seguim parlant de xifres clarament inferiors a les registrades durant els mesos d’octubre de 2021: 235 expedients amb un impacte vers més de 3.600 treballadors.

Respecte a les comarques metropolitanes veïnes, les dades indiquen que el Vallès Oriental es manté com la quarta comarca pel que fa al nombre d’EROs, amb xifres allunyades a les registrades a comarques com ara el Baix Llobregat (21) o el Barcelonès (que n’ha registrat 12).

La incidència dels expedients des de principis d’any ha afectat d’una manera especial als municipis Les Franqueses del Vallès, Granollers, La Garriga, Cardedeu, Llinars del Vallès o Mollet del Vallès. En tots els casos, la major part dels expedients de regulació registrats pertanyen al sector de la indústria manufacturera.

A la imatge adjunta es pot veure el resum de les principals dades d’EROs d’aquest mes de d’octubre i les dades acumulades des de gener de 2022 fins l’actualitat, així com l’afectació d’aquests expedients per activitats econòmiques: la indústria manufacturera de forma ben clara seguida, tot i que a distància, per  l’hostaleria, les activitats administratives i auxiliars així com  el comerç al major i al detall i la construcció resulten els sectors més afectats.

Darrera actualització: 28.11.2022 | 11:59