Informe sectorial: Evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental - Indicadors 2022-primer semestre

Dilluns, 12 de desembre de 2022 a les 08:00

Informe sectorial sobre el sector de la construcció al Vallès Oriental- primer semestre de 2022

En aquest informe fem una anàlisi de l'evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental, amb el resum dels principals indicadors dels primers trimestres de 2022.

Quan vam analitzar les dades globals de l’any 2021 constatàvem que era l’any en el que el sector de la construcció va consolidar el seu paper impulsor dins de l’economia, essent el sector que més va augmentar. Així, el nombre d'empreses va registrar, al conjunt de l'Estat espanyol, un 4,7% . A mesura que avança l’any 2022 les expectatives de creixement econòmic a escala global es moderen, en un entorn marcat per la inflació elevada, l’enduriment de les condicions financeres i el debilitament de l'activitat econòmica

 

 

 

Darrera actualització: 12.12.2022 | 11:38