Marta Reche Lavado

CANDIDATURA DE PROGRÉS

 

Presa de possessió

14 de juliol de 2023

Càrrecs

Consellera delegada de l’Àrea de Persones i Valors

Municipi

Regidora de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Perfil personal

Data de naixement: 17 de març de 1977

Lloc de naixement: Granollers

Municipi de residència: Les Franqueses del Vallès

Perfil acadèmic

Llicenciada en Dret i diplomada en el Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític per la Universitat Autònoma de Barcelona

Trajectòria professional

Advocada col.legiada a l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Granollers, formo part de la seva comissió d'Igualtat i Violència de Gènere.

A partir del 19 de juny de 2023 passo a la condició de no exercent per incompatibilitat amb l'exercici de càrrec públic.

En exercici des de l'any 2000 fins el 19 de juny de 2023, he estat col.legiada durant 16 anys al Col.legi d'Advocats de Barcelona, incorporant-me l'any 2016 al Col.legi d'Advocats de Granollers.

Trajectòria institucional

2a Tinenta d'alcaldia, regidora de Comunes i Valorsació, de Processos Estratègics, d'Hisenda i de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Les Les Franqueses del Vallès i portaveu adjunta del grup municipal socialista (legislatura actual).

4a Tinenta d'alcaldia, regidora de Comunicació, de Feminisme i Igualtat i de Relacions Ciutadanes i portaveu adjunta del grup municipal socialista (2021-2023).

Regidora a l'oposició i portaveu adjunta del grup municipal socialista (2020-2021).

5a Tinenta d'alcaldia, regidora de Feminisme i Igualtat, d'Infància i Joventut i de Turisme (2019-2020).

El 28 d'octubre de 2020 vaig ser escollida Secretària de Feminisme, Igualtat i LGBTI i Consellera de Federació per l'executiva de l'agrupació de Les Franqueses del Vallès.

Retribucions

Per assistència a Ple: 95€/sessió (Sessions ordinàries previstes: 11/any) Calendari

Dades de contacte

 marta.reche@lesfranqueses.cat

 667668517

     

 

*La informació personal ha estat publicada d'acord amb la informació facilitada per la pròpia consellera

Darrera actualització: 26.01.2024 | 13:56