Nota Informativa: Dona i mercat de treball. Any 2022

Dimarts, 8 de març de 2022

Nota Informativa: Dona i Mercat de Treball. Any 2022

En aquesta Nota es presenta un recull de les principals dades i indicadors relacionats amb el mercat de treball, analitzats des d'una perspectiva de gènere,a mb la voluntat d' aportar dades i incidir en analitzar la situació de les dones al mercat de treball i com aquesta situació es diferent respecte als homes. En aquesta anàlisi es té en compte tant el treball remunerat com el treball domèstic i les tasques de cura, àmbits on la dona té, encara avui, una presència majoritària. Per tant, en la mesura que la persistència de les desigualtats de gènere s’expliquen per la persistència de la divisió sexual del treball és necessari dur a terme estudis específics on es parli de gènere i treball.

Darrera actualització: 7.03.2022 | 11:22