Nota Informativa: Renda Familiar Disponible Bruta. Any 2019

Dilluns, 11 d'abril de 2022 a les 09:00

Darreres dades disponibles de Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) al Vallès Oriental i els seus municipis

La renda per habitant al Vallès Oriental va ser de 17.900 euros l’any 2019, xifra que suposa un creixement del 4,06 % respecte l’any anterior,tal i com es desprèn de les últimes dades de la Renda familiar disponible bruta comarcal i municipal publicades per l’Institut d'Estadística de Catalunya. Respecte fa cinc anys, la renda per habitant s’ha incrementat a la comarca en un 7,8%, fet que representa 1.300 euros bruts més per habitant. En termes globals la comarca es situa lleugerament per sota del conjunt de Catalunya. 

L’any 2019 els salaris van representar el 60% dels recursos de les famílies del Vallès Oriental, percentatge superior a la mitjana catalana (58,8%). Els ingressos derivats de les rendes empresarials i professionals van representar al Vallès Oriental el 21%, proporció lleugerament per sota de la mitjana catalana (21,4%). Finalment, els ingressos provinents de les prestacions socials suposen el 18,5% dels principals recursos. El pes d’aquest component a la comarca també està per sota de la xifra del conjunt de Catalunya (19,8%).

 

 

Darrera actualització: 03.05.2022 | 13:57