Participació

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que els usuaris tenen el dret d’ésser consultats periòdicament i de manera regular sobre el seu grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l’Administració pública.

En aquest apartat podeu consultar els processos de participació ciutadana on forma part el Consell Comarcal, així com els organs consultius i de participació que coordinem.

També podeu consultar les enquestes de valoració fetes per part dels usuaris/àries de diferents serveis.

Podeu enviar les vostres queixes, suggeriments de qualsevol servei nostre.

  

  

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 1.03.2024 | 10:12