Prestacions per desocupació al Vallès Oriental. Desembre 2023

Dijous, 8 de febrer de 2024

L'any 2023 es tanca amb un 69,08% de les persones aturades a la comarca com apreceptora d'algun tipus de prestació per desocupació.

 

 

Les dades de prestacions per desocupació del mes de desembre de 2023 mostren, de nou, que es manté l'augment del grau de cobertura d'aquestes, ja que el percentatge de persones en situació d'atur que no rep cap tipus de prestació es situa  just al 30%, una reducció de gairebé 4 punts percentual respecte al desembre de 2022 i un punt per sobre del que es registrava, fa mig any, el juliol del 2023. Podem dir que es consolida així la recuperació en l'àmbit de la protecció social, amb nivells de cobertura similars a les xifres registrades abans de 2019, i registrant percentatges similars als  de fa més de 10 anys, és a dir, al voltant del 70%.

S’han registrat 13.493 persones beneficiàries de prestacions per desocupació. La xifra de persones registrades a l’atur entre desembre de 2022 i desembre de 2023 ha disminuït un 1,01% (-200), i en canvi l'augment de les prestacions per desocupació ha registrat un creixement de més del 3,3% (434). Aquest fet és el que ajuda a quela taxa de cobertura d’un any a l’altre varii amb força, passant del 66,18% el desembre del'any 2022 al 69,08% de desembre de 2023.

 

* NOTA METODOLÒGICA La cobertura de les prestacions mesura la proporció de persones aturades que reben algun tipus de prestació o subsidi econòmic de desocupació. Es calcula situant al numerador la suma de la població beneficiària de prestacions contributives i de prestacions assistencials i, al denominador, la població desocupada total. Hi ha col·lectius al numerador (demandants d’ocupació no classificats com a aturats registrats: fixos discontinus i treballadors afectats per ERTOs) que no hi són al denominador. Per tant, la proporció podria superar el 100% perquè aquests col·lectius poden tenir dret a prestacions.

Darrera actualització: 12.02.2024 | 16:59