Prestacions per desocupació al Vallès Oriental. Juny 2022

Dimarts, 19 de juliol de 2022 a les 01:00

El primer semestre de 2022, un 65,07% de les persones aturades a la comarca és preceptora d'algun tipus de prestació per desocupació. 

 

 

Les dades de prestacions per desocupació corresponents a juny de 2022 indiquen un augment del grau de cobertura, ja que el percentatge de persones en situació d'atur que no rep cap tipus de prestació es situa en el 35%. Així el grau de cobertura de les prestacions ha augmentat en gairebé 11 punts percentual respecte a un any abans i es situa en el 65%, recuperant-se així xifres similars al grau de cobertura assolit a meitats de l'any passat. De fet, ja amb les dades del juny de 2021 observàvem una millora important de les dades respecte al grau de cobertura* de les prestacions i la reducció del nombre de persones en situació d’atur i/o desocupació (és a dir, persones amb dret a rebre algun tipus de prestació) respecte l'any 2020. La progressiva millora del context econòmic, que es caracteritza per un avanç substancial en els indicadors d'ocupació de la població, ha propiciat assolir a tots els àmbits territorials un grau de cobertura més elevat, que es situa en xifres similars a les assolides als anys 2012-2013.

 

* NOTA METODOLÒGICA La cobertura de les prestacions mesura la proporció de persones aturades que reben algun tipus de prestació o subsidi econòmic de desocupació. Es calcula situant al numerador la suma de la població beneficiària de prestacions contributives i de prestacions assistencials i, al denominador, la població desocupada total. Hi ha col·lectius al numerador (demandants d’ocupació no classificats com a aturats registrats: fixos discontinus i treballadors afectats per ERTOs) que no hi són al denominador. Per tant, la proporció podria superar el 100% perquè aquests col·lectius poden tenir dret a prestacions.

Darrera actualització: 19.07.2022 | 08:08