Prestacions per desocupació al Vallès Oriental. Juny de 2023

Dijous, 27 de juliol de 2023

El primer semestre de 2023, el 68,54% de les persones aturades a la comarca és preceptora d'algun tipus de prestació per desocupació. 

 

 

Les dades de prestacions per desocupació del mes de juny de 2023 mostren un lleuger augment del grau de cobertura d'aquestes, ja que el percentatge de persones en situació d'atur que no rep cap tipus de prestació es situa en el poc més del 31%, una reducció de gairebé 3 punts percentual respecte el juny de 2022, consolidant-se així la recuperació en l'àmbit de la protecció social, amb nivells de cobertura similars a les xifres registrades abans de 2019, i registrant percentatges similars a les de fa més de 10 anys.
Si amb les dades de fa un parell d'any observàvem com els efectes de la COVID-19 i la destrucció del teixit productiu va fer que augmentés amb força el nombre de persones en situació d’atur i/o desocupació amb necessitat de rebre algun tipus de prestació, la millora del context ha propiciat tancar l'any amb un grau de cobertura més elevat ,derivada sobretot d'una reducció de l'atur important i un increment en les prestacions de tipus contributiu, que suposen el 38% del total de prestacions.

 

* NOTA METODOLÒGICA La cobertura de les prestacions mesura la proporció de persones aturades que reben algun tipus de prestació o subsidi econòmic de desocupació. Es calcula situant al numerador la suma de la població beneficiària de prestacions contributives i de prestacions assistencials i, al denominador, la població desocupada total. Hi ha col·lectius al numerador (demandants d’ocupació no classificats com a aturats registrats: fixos discontinus i treballadors afectats per ERTOs) que no hi són al denominador. Per tant, la proporció podria superar el 100% perquè aquests col·lectius poden tenir dret a prestacions.

Darrera actualització: 27.07.2023 | 10:00