Adreces i telèfons

Principals telèfons de marcació ràpida

  • Farmàcies de guàrdia: 012
  • Violència de gènere: 016
  • Sanitat respon: 061
  • Bombers: 085
  • Policia local: 092
  • Emergències: 112
  • Guàrdia civil: 062