Dades de contractació. Abril 2020

Dimecres, 6 de maig de 2020 a les 12:39

La contractació formalitzada durant el mes de d’abril registra un descens clar, del 54% respecte al mateix mes de l’any 2019

A Catalunya, s’ha registrat també una forta reducció de la contractació laboral. Així, respecte al mes març de 2020, la variació relativa del contracte ha estat del 46% i del 26% respecte la xifra de contractes de fa un any.

La causa principal d’aquesta decaiguda de la contractació és l’efecte produït la situació d’emergència sanitària arrel de la COVID-19. Al mes de març s’han formalitzat 9.577 contractes al Vallès Oriental, 3.053 menys que durant al mateix període de l’any passat. Significant una variació relativa del -24,2%.

A nivell municipal, gairebé tota la comarca ha experimentat variacions negatives en termes de contractació: 30 dels 39 municipis tenen una variació relativa negativa. 8 municipis han experimentat un increment positiu en la variació relativa, i només 1 municipi no ha experimentat cap tipus de variació.

A Catalunya, s’ha registrat també una forta reducció de la contractació laboral. Així, respecte al mes de febrer de 2020, s’han registrat 55.420 contractes menys, el que significa una variació relativa del 23%.

 

Darrera actualització: 08.05.2020 | 14:58