Dades d'EROs: expedients Abril 2021

Dilluns, 17 de maig de 2021 a les 13:00

Nota d’activitat econòmica: Estadística de regulació d'ocupació

Dades d'Abril  de 2021

Les dades relatives als expedients del mes d’abril indiquen que a la comarca aquest darrer mes s’han registrat 11 expedients, que han afectat a 644 persones treballadores.  La mesura més emprada ha estat la suspensió de contractes i l’extinció de contractes. Aquest últim supòsit, equiparable a l’acomiadament, ha afectat a un 9% de les persones treballadores

A la imatge adjunta podreu veure el resum de les principals dades d’EROs d’aquest mes d’abril,  l’afectació per municipis i també quines són les principals activitats econòmiques afectades: bàsicament, la Indústria manufacturera (que ha suposat el 60% dels expedients registrats), l’Hosteleria i, a més distància, el comerç a l’engròs i al detall.

*recordem que des del mes de setembre de 2020,  l’Observatori del Treball i Model Productiu  publica dades dels Expedients de Regulació d’Ocupació (EROS). Dins d’aquests expedients distingim:

• Extinció del contracte: Acomiadament de les persones contractades afectades pel procediment d’expedient de regulació d’ocupació.

 • Reducció temporal de jornada

• Suspensió del contracte

De fet, aquestes darreres 2 mesures són les que es poden assimilar a un ERTO, tal i com està contemplat a l’Article 47 de la Llei de l’Estatut dels treballadors “Suspensió del contracte o reducció de jornada por causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major”.

Darrera actualització: 17.05.2021 | 13:56