Estudi d'Informació Socioeconòmica-Diputació de Barcelona

Dilluns, 22 de juny de 2020 a les 00:00

L'Observatori del Desenvolupament Econòmic (ODE) de la Diputació de Barcelona recopila, organitza, genera i difon informació territorial d'interès per a la presa de decisions.

Mitjançant la informació estadística que procura el programa HERMES, elabora informes sobre la província i els municipis, analitzant-los des de l'òptica dels sistemes territorials. L’anàlisi de les activitats al conjunt de la demarcació de Barcelona mostra diversos comportaments diferenciats, tot i que tal i com s'assenyala a l'estudi, els sectors d’atenció preferent són els grans ocupadors de personal els qui que patiran més la crisi. Així, podem destacar:

-  En l’apartat industrial hi trobem el metall i l’automoció principalment, activitats relacionades entre si i amb la logística, que va quedar molt afectada durant el confinament.

- Les caigudes més fortes es donarien en l’hostaleria i turisme, els serveis a les empreses, el comerç, l’edició, cultura i lleure i la construcció.

- Els sectors que anomenem resilients a efectes d’aquesta anàlisi són també grans ocupadors, , però a diferència dels anteriors sostenen l’ocupació. Hi destaquen l’agroindústria i la química, malgrat que aquesta darrera ha tingut un primer trimestre difícil.

- Cal destacar que les activitats emergents són les que tenen un creixement ràpid en el període estudiat 2013- 2020. En aquest grup les TIC i els serveis socials es consolidarien tot i la la crisi. Per la seva banda, la salut, l'educació i la recerca dibuixen un panorama ascendent: es troben en una posició intermitja i, en tot cas, en una senda positiva durant el primer trimestre de 2020 que veurem com evoluciona quan tanquem aquest mes de juny.

Els sistemes territorials que agrupen els municipis de la nostra comarca són: Granollers-Congost, Tenes Besòs i Montseny. En termes globals, aquests 3 sistemes s'ubicarien dins del grup de dels territoris diversificats amb presència de sectors que surten relativament ben parats o menys afectats de la crisi com l’agroindústria, els serveis socials, la salut, etc. figuren entre els menys afectats. La pitjor situació la registra la zona del Montseny, per la seva major dependència vers les activitats turístiques i de serveis.

 

Darrera actualització: 22.06.2020 | 13:16