Informe Economic Local de la província de Barcelona 2021

Dimarts, 7 de desembre de 2021 a les 00:01

L’Informe econòmic local de la província de Barcelona 2021, és una evolució dels anteriors Informes territorials de la província de Barcelona que al llarg de divuit anys es van realitzar, dirigits des de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de disposar d' una anàlisi exhaustiva de la situació socioeconòmica de la demarcació, així com  l’estudi de les comarques i els municipis de Barcelona, en conjunt i per separat. Aquest darrer Informe  presenta les principals magnituds econòmiques del nostre territori i n’explica l’evolució al llarg de l’any 2020. L'anàlisi ha estat feta a la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i l’aportació d’articles temàtics per part de consells comarcals i ajuntaments de la província.

L’informe descriu com a l’any 2020, arran de la crisi provocada per les mesures adoptades per lluitar contra la pandèmia de la covid-19, la província de Barcelona va patir reduccions en el nombre d’empreses, els llocs de treball i la població ocupada registrada, i increments dels aturats registrats i de la taxa d’atur. Aquesta evolució s’emmarca en un context de caigudes rècord del PIB real a Catalunya (–11,5%), Espanya (–10,8%) i la zona euro (–6,5%). La disminució del nombre d’empreses va ser del 8,5 % i la dels llocs de treball, del 2,3% Els aturats registrats es van incrementar un 27,7%, de tal manera que la taxa d’atur registrat va pujar tres punts percentuals, fins al 13,3%. El subsector que més llocs de treball va destruir, amb diferència, en termes absoluts, va ser el de la restauració (més de 22.500 llocs menys a final del 2020 respecte l’any anterior). 

Per comarques, totes van patir el 2020 una reducció del nombre d’empreses; les més elevades es van registrar al Berguedà i el Barcelonès (sengles caigudes del 9,3%). En l’evolució de la població ocupada, destaca el descens del Barcelonès (–3,6 %), seguida pel Baix Llobregat (–2,1%). En sentit contrari, es van produir increments en la població ocupada registrada a l’Anoia, molt feble, i al Moianès (1,2%). Respecte als aturats registrats, els creixements relatius més elevats es van produir al Moianès (41,7 %) i al Barcelonès (33,3%), mentre que els més reduïts es van experimentar a Osona (21,8 %) i les dues comarques vallesanes (22-23%). 

A banda de l'anàlisi de cadascuna de les comarques, a l'Informe també s'inclouen unes anàlisis monogràfiques d'interès. El primer monogràfic fa referència a  L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona, on de forma exhaustiva es relaten els efectes de la crisi a l’oferta i la demanda turística i de la recuperació futura del sector recolzada en els fons Next Generation EU. El segon monogràfic tracta dels Marcs de referència de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). El tercer monogràfic estudia les oportunitats en l’àmbit territorial del potencial de L’economia circular en el sector energètic, i el darrer monogràfic fa incidència en La importància de les infraestructures de transport viaria i ferroviària en la localització del agents econòmics i la distribució de la població, amb especial èmfasi en la Barcelona metropolitana.

Darrera actualització: 07.12.2021 | 12:45