Participació

En aquest apartat podeu consultar els processos de participació ciutadana on forma part el Consell Comarcal, així com els organs consultius i de participació que coordinem.

També podeu consultar les valoracions fetes per part dels usuaris/àries dels nostres serveis, tal com marca la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix que els usuaris tenen el dret d’ésser consultats periòdicament i de manera regular sobre el seu grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l’Administració pública.

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 18.02.2021 | 09:44
Darrera actualització: 18.02.2021 | 09:44