PLATER

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 té com a objectiu la sobirania energètica de Catalunya basada en les energies renovables autòctones i en la neutralitat climàtica. Per aconseguir-ho Catalunya haurà de desenvolupar en els proper anys un gran nombre de projectes d’energies renovables.

L'Oficina Comarcal de Transició Energètica (OCTE) col·labora amb l'elaboració del PLATER al Vallès Oriental amb el suport i cofinançament de l'ICAEN (Institut Català de l'Energia).

ENLLAÇ A PROENCAT, la prospectiva energètica en la qual es basa el PLATER. 

🔵 Procés participatiu obert a tothom per fer arribar al promotor (ICAEN) qualsevol consideració sobre el Pla:

Fins al 4 de juny.

ACCÉS AL PROCÉS PARTICIPATIU►

🔵 Tràmit de consultes prèvies del procediment d'avaluació ambiental estratègica

Fins al 30 de juny

L'òrgan ambiental (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural haurà de tenir en consideració a l'hora defixar prescripcions al promotor (ICAEN) per a la redacció del Pla i de l'estudi ambiental estratègic:

Qualsevol persona pot presentar comentaris i aportacions en aquest procés de consultes. 

Les vies de participació són les següents:

  • Ajuntaments i administracions: a través d’EACAT (Inici > Tràmits > Catàleg > ACC - Avaluació Ambiental Estratègica > Resposta a la consulta)
  • Entitats i empreses: a través del tràmit virtual de presentació de propostes
  • Ciutadania: mitjançant petició genèrica adreçada a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (indicant a l’assumpte: “Resposta a la consulta d’avaluació ambiental de plans i programes”)

 

Darrera actualització: 23.05.2023 | 09:16
Darrera actualització: 23.05.2023 | 09:16