La bretxa salarial i la desigualtat en l’àmbit laboral entre homes i dones segueix sent evident

Dimarts, 8 de març de 2022 a les 09:00
  • Nota sobre Dona i Treball de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal ha elaborat una nota informativa on es presenta un recull de les principals dades i indicadors relacionats amb el mercat de treball, analitzats des d'una perspectiva de gènere, amb la voluntat d'aportar dades i incidir en analitzar la situació de les dones al mercat de treball, i com aquesta situació es diferent respecte als homes.  En aquesta anàlisi es té en compte tant el treball remunerat com el treball domèstic i les tasques de cura, àmbits on la dona té, encara avui, una presència majoritària.

Els indicadors que es recullen a la Nota, elaborats principalment a partir de les dades de l’Enquesta de població activa del 4T trimestre de 2021, mostren com les dones i els homes presenten realitats diferenciades en el mercat de treball. Així, a finals de 2021 es registra la participació més elevada de dones en el mercat laboral català dels darrers anys. De fet, l'any 2021 s’ha caracteritzat per la recuperació de l’ocupació perduda durant el 2020, arrel de la crisi sanitària. I les dones no han estat alienes a aquesta millora, atès que l’ocupació femenina s’ha incrementat interanualment en 90.600 dones (+5,7%) fins a prop d’1,7 milions de dones ocupades en el quart trimestre de 2021. Aquest ascens ha estat més intens que el masculí (+3,8%).

Pel que fa a la qualitat de l’ocupació, les dones presenten una taxa de temporalitat més elevada (22,6% enfront del 17,7% dels homes), però és en el tipus de jornada on es troben les diferències més significatives: al 2021 el 45,1% de la contractació amb dones ha estat a temps parcial, davant del 27,8% dels homes.

Al Vallès Oriental, les xifres d’atur i contractació també presenten diferències importants per sexe: així, les dones superen als homes en quant a taxa d’atur, i arriben a una mitjana total del 13,2%, mentre que els homes es queden en una taxa del 8%. Per edats, les diferències s’agreugen amb l’edat, especialment a partir dels 55 anys, on les dones registren una taxa d’atur del 26,5% i entre els homes la taxa es situa en el 15,3% . Pel que fa a la contractació, els homes es troben per sobre de les dones en pràcticament totes les franges d'edat, sobretot especialment en les edats més joves (des dels 20 anys fins pràcticament els 40 anys).

Alhora, el percentatge de dones amb estudis superiors és més elevat, i de fet entre les noies hi ha més tendència a la continuïtat formativa que entre els nois, aquesta tendència ja es veu a partir dels darrers cursos d’ESO.

Altres dades com poden ser els salaris i els llocs de treball ocupats per dones, els usos del temps o el risc de pobresa presenten encara diferències importants entre homes i dones i, malgrat la millora de molts indicadors, la bretxa salarial i la desigualtat en l’àmbit laboral segueix sent evident.

Darrera actualització: 08.03.2022 | 09:36