El Consell Comarcal, PIMEC i la UEI signen un protocol per impulsar la participació dels seus associats en els procediments de contractació menor del Consell Comarcal

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 08:47

Els protocols signats tenen com objectiu impulsar la col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la UEI i PIMEC Vallès Oriental per a difondre i promocionar la participació dels empresaris associats de les dues organitzacions en els processos de contractació electrònica celebrats pel Consell Comarcal. L’interès del Consell Comarcal és assolir la màxima concurrència en els procediments de contractació menor que promogui.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ja l’any 2015 va aprovar les normes del procediment de contractació menor amb l’objectiu de dotar-se d’una regulació interna dels procediments de contractació menor que n’assegurin la racionalització i la simplificació, que garanteixin la màxima concurrència, publicitat, transparència i igualtat de tracte i la no-discriminació, tot incorporant-hi la presentació electrònica d’ofertes i la valoració automàtica administrativa, així com l’assegurament de l’equitat entre els proveïdors.

Tant la UEI com Pimec Vallès Oriental tenen la voluntat de, a través de la signatura d’aquests protocols, fer la difusió i promoció dels processos de contractació electrònica efectuats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal de garantir el coneixement i la possibilitat que el màxim d’empresaris puguin optar a participar-hi.

Per tal de dur a terme la contractació menor a través de mitjans telemàtics, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha contractat els serveis de la plataforma en línia VORTAL de licitació pública electrònica, a través de la qual es pot participar en la contractació menor (aquells que van dels 500 a 18.000 €) promoguda pel Consell Comarcal.

La plataforma en línia VORTAL parteix d’un model de contractació electrònica basada en comunitats de recursos compartits en el núvol (cloud computing). Els usuaris d’aquesta plataforma són tant empreses com organismes públics que hi compren i hi venen electrònicament.

Per a participar en la contractació menor electrònica que promou el Consell Comarcal cal registrar-se en l’esmentada plataforma, la qual cosa no suposa cap cost per a l’empresari.

La contractació electrònica permet enviar i gestionar les ofertes en línia, la qual cosa suposa una reducció important del temps de gestió i de les despeses administratives que se’n deriven i afavoreix augment de la productivitat, l’obtenció de millors resultats així com l’estalvi de temps i costos de preparació i gestió.

En aquest primer any en que al Consell Comarcal de dur a terme la contractació electrònica a través de la plataforma s’han publicat 47 expedients de contractació, i s’han rebut 86 ofertes. El pressupost base de sortida de tots els contractes adjudicats és de 249.919,53 EUR. L’import d’adjudicació de tots els contractes adjudicats ha ascendit a 215.633,41 EUR

Van signar els protocols el senyor Vicenç Paituvi de PIMEC Vallès Oriental; el senyor Joaquin Colom de la Unió Empresarial Intersectorial i el president del Consell Comarcal, David Ricart.

Darrera actualització: 23.02.2017 | 08:54