Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Oriental a La Roca del Vallès

Dijous, 12 de juliol de 2018 a les 00:00

El dimecres 11 de juliol, l’Auditori del Centre Cultural de la Roca del Vallès va acollir la sessió del Consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental.

A la sessió, que va començar amb la benvinguda de l’alcalde de La Roca del Vallès Carles Fernández, es va presentar el Programa d’Actuació Comarcal, els treballs en matèria de desnonaments i d’actuació de les diligències de llançament en els partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès, i l’Associació APINDEP Ronçana va presentar el projecte “OliKlak”, a més de tractar sobre l’adscripció del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

Pla d’actuació comarcal

 

Durant l’any 2017, i per encàrrec del president del Consell Comarcal, s’ha dut a terme l’actualització del Programa d’Actuació Comarcal (PAC) vigent en aquests moments i contemplat en el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, en el seu article 29.

 

El PAC és el document que marca les línies d’actuació del Consell Comarcal i recull aquelles accions i activitats que s’han de realitzar per aconseguir els objectius marcats.

 

La metodologia de treball utilitzada per dur a terme l’actualització del PAC 2018-2021, ha estat nodrida per diferents fonts: per una banda per aquell personal de la institució que ha volgut participar voluntàriament en el procés d’elaboració, en segon terme per les respostes a uns qüestionaris lliurats als municipis del territori i finalment per les aportacions dels diferents grups polítics del Consell Comarcal.

 

La missió del PAC és “promoure i desenvolupar polítiques públiques d’àmbit supramunicipal i comarcal, amb criteris de qualitat, que vetllin per la igualtat d’oportunitats i el benestar de les persones”.

 

Les línies estratègiques del PAC actual són:

 

1.         Atenció a les persones

2.         Desenvolupament socioeconòmic

3.         Atenció al medi ambient

4.         Especialització i optimització de la xarxa comarcal de serveis

5.         Millora contínua i excel·lència

6.         Detecció de necessitats

7.         Participació en la presa de decisions sobre el territori

 

Per a cada una d’aquestes set línies estratègiques s’han especificat les accions adequades pel seu desenvolupament.

 

Projecte Oliklak impulsat per Apindep.

 

L’associació Apindep Ronçana va presentar el projecte de reciclatge d'olis domèstics Olikak, que promou, mitjançant la implicació de l’alumnat de les escoles, la recollida d’oli domèstics i així el respecte pel medi ambient, a la vegada que afavoreix la integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Oliklak és una companyia que desenvolupa sistemes integrals de reciclats, integrals i eficients. Els seus objectius són aportar sistemes viables i pràctics per al reciclat dels residus domèstics, i amb ells educar i conscienciar a la població d’un desenvolupament sostenible, cada vegada més necessari al nostre planeta.

 

El projecte s’articula mitjançant la col·locació d’uns “clakis” a les escoles, que els nens poden portar als seus domicilis i retornat plens d’oli utilitzat als seus domicilis. Després és Apindep i l’empresa Oliklak qui s’encarreguen de la recollida d’aquets “claki”, del buidatge dels contenidors de l’escola, del transport de les ampolles plenes d’oli, de la gestió de l’oli recuperat, del rentat de les ampolles i del seu retorn a l’escola un cop ben netes per a ser reutilitzades. Així es promou l’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual a més de promoure el respecte pel medi ambient.

 

Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya

 

L’Oficina Comarcal d’Habitatge, des dels seus inicis ha tingut com eix central el dret a l’habitatge en tota la seva dimensió. En aquest sentit es treballa per començant a buscar noves vies de col·laboració amb tots els actors implicats en la efectivitat d’aquest dret.

 

A Catalunya existeix el protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, signat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), les quatre Diputacions, l’Associació i la Federació de Municipis de Catalunya i, els col·legis d’Advocats i Procuradors de Catalunya.

 

L’objecte del protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials i dur a terme totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies o les persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.

 

Des del Consell Comarcal ja s’ha manifestat a ambdós partits judicials, Granollers i Mollet del Vallès, la voluntat d’adhesió a aquest Protocol amb la conformitat dels municipis de la comarca.

 

Així mateix continuem treballant en les possibles col·laboracions amb els partits judicials per als casos de desnonaments d’immobles titularitat d’entitats financeres.

 

 

Darrera actualització: 12.07.2018 | 14:52