Afectacions al Servei de transport previstes per demà

Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 11:00

En relació amb les crides a la mobilització, convocatòries de vaga i a la possibilitat de talls en carreteres informen que en principi les rutes de transport escolar i transport adaptat i assistit es prestaran amb normalitat i, en el cas que hi hagi incidències, es prendran les decisions oportunes sobre cadascun dels serveis en funcionament.

Per demà divendres dia 21 de desembre de 2018 des de diverses entitats s'han fet crides a la mobilització per protestar per la convocatòria d’un Consell de Ministres a Barcelona, així com una convocatòria de vaga de dues hores. És per això que cal estar atents a possibles talls en carreteres que puguin afectar als Serveis de transport escolar i transport adaptat i assistit que aquest Consell Comarcal presta.

Hem de tenir en compte que els centres amb trasllats intermunicipals són els que poden tenir més afectacions, per això informem que procedirem de la manera següent: 

  1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental comunicarà en cada moment, mitjançant correu electrònic, els avisos de seguretat que pugui fer el Servei de Trànsit i les decisions adoptades per les empreses de transport, al servei d’acompanyants, els centres educatius i els serveis especialitzats d’atenció diürna, segons s’escaigui, així com als ajuntaments que es puguin veure afectats.
  2. El Consell Comarcal, els centres de destí i el servei d’acompanyants es coordinaran per comunicar a les famílies les decisions adoptades pel que fa al servei de transport que les afectin.
  3. Si iniciades les rutes s’han de prendre decisions, els centres educatius en coordinació amb el servei d’acompanyants s’encarregaran d’avisar a les famílies per garantir la recollida dels usuaris. En el cas dels serveis de transport als serveis especialitzats d’atenció diürna, el servei d’acompanyants en coordinació amb el Consell Comarcal s’encarregarà d’avisar a les famílies.

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb l'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 20.12.2018 | 12:02