Servei assessorament per clàusules terra i altres clàusules abusives relacionades amb els préstecs i /o crèdits hipotecaris.

Dilluns, 12 de març de 2018 a les 09:34

El Consell Comarcal, en col·laboració amb el Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i el col·legi d’advocats de Granollers prorroguen el conveni per al Servei d’assessorament per clàusules terra i altres clàusules abusives relacionades amb els préstecs i /o crèdits hipotecaris.

La finalitat del servei és la de proporcionar un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu als aspectes jurídics que puguin derivar-se de l’existència de clàusules abusives en aquells contractes, així com informar de la possibilitat de recórrer als serveis d’arbitratge, de mediació o altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.

El tema concret al que es donarà resposta prioritàriament des d’aquest servei, és el que té a veure amb els drets i deures derivats de la constatació de l’existència de clàusules abusives i, en especial de la clàusula terra, en contractes de préstec hipotecari. La resta de qüestions jurídiques també podran ser ateses, sempre i quan siguin col·laterals a la qüestió principal que ha de ser atesa.

Així mateix, el servei proporcionarà informació respecte al dret a l’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb les prescripcions de la Llei 1/1966, d’assistència jurídica gratuïta, i del Decret 252/1996, de 5 de juliol, iniciant la seva sol·licitud però quedant exclosa la tramitació de l’esmentada sol·licitud.

Amb aquest motiu, i fins a 17 de desembre de 2018, una advocada atendrà les persones consumidores que plantegin els seus dubtes sobre els temes esmentats.

L’atenció a les persones interessades es farà, sempre amb cita prèvia trucant al número de telèfon de l'Oficina Comarcal del Consum del Vallès Oriental, 93 860 07 01.

Darrera actualització: 12.03.2018 | 16:05