Foment de l’ocupació

Accions que tenen per objecte desenvolupar polítiques actives d’ocupació destinades a reduir la taxa d’atur a la comarca, mitjançant programes específics que inclouen la formació de qualitat de les persones aturades, l’orientació, la prospecció empresarial i la inserció laboral.

 • Programa Joves per l’Ocupació (impulsat pel SOC): adreçat a joves desocupats d’entre 16 i 25 anys que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses, facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.
 • Programa Fem Ocupació per a Joves (impulsat pel SOC): adreçat a joves en situació d’atur de 18 a 29 anys, amb formació mínima d’ESO, Batxillerat o Cicle de Grau Mig. Combina prospecció empresarial, tutorització i seguiment individualitzat, formació i inserció laboral.
 • Programa Treball i Formació (impulsat pel SOC): Adreçat a persones en situació d’atur que Combina formació preferiblement amb Certificat de Professionalitat i contracte de treball de 6 o 12 mesos per dur a terme treballs de caràcter públic i interès social.
  • Per a persones en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment majors de 45.
  • Per a beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció.
  • Per a dones víctimes de violència de gènere i/o en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment majors de 55 anys.
 • Programa per incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (impulsat pel SOC): adreçat a joves en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior inscrits en el Registre de Garantia Juvenil. S’ofereix un contracte en pràctiques durant 6 mesos.
 • Programa Ocupació a la Indústria Local (OIL): Impulsat per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal, ajuntaments i agents econòmics destinat a potenciar el sector industrial, que treballa la col·laboració publicoprivada i la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones amb especials dificultats per trobar un treball per afavorir la seva contractació. Combina formació especialitzada, tutorització individual i inserció laboral.

USUARIS

 • Persones destinatàries dels programes.
 • Empreses
 • Ajuntaments del Vallès Oriental
Darrera actualització: 18.04.2018 | 12:26