Emissió d'informes

Objecte: La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes que ho requereixin, d’acord amb la normativa vigent.

Funció:

  • Emetre informes sobre les actuacions següents:
  • Alteració de termes municipals
  • Instruments de planificació territorial
  • Plans d’ordenació urbanística municipal i plurimunicipal
  • Plans d’ordenació d’equipaments comercials (POEC)
  • Infraestructures que s’hagin d’implantar o modificar a la comarca
  • Documents d’avaluació ambiental, de plans, programes o projectes

Usuaris:

Les entitats que requereixin un informe del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 14.04.2020 | 14:50