Impuls i dinamització dels polígons d’activitat econòmica

Objecte: Servei per a l’impuls de polítiques de suport, dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dels municipis del Vallès Oriental amb l’objectiu de contribuir a l’enfortiment del teixit industrial a la comarca.

Funcions:

 • Dinamització per al desenvolupament industrial   
  • Gestió del portal web de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental.
  • Recopilació, organització i anàlisi de la informació relativa als PAE, empreses i sòl industrial disponible amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions en el planejament urbanístic, millora de serveis, infraestructures, mobilitat...
  • Coordinació del grup de treball de Polígons d’Activitat Econòmica de la Taula de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – Vallès Oriental Avança (TVOA). 
  • Gestió i actualització del banc de projectes i bones pràctiques desenvolupades al territori en l’àmbit dels PAE.
  • Impuls i suport de l’associacionisme empresarial dels PAE.  
 • Millora de les condicions dels PAE i la seva accessibilitat
  • Estudi de millora de les condicions d’urbanització, senyalització i serveis bàsics dels PAE.
  • Impuls de mesures i projectes per a la millora de la mobilitat i accessibilitat als PAE.
  • Suport a l’elaboració de plans de desplaçament d’empreses.
 • Promoció industrial
  • Impuls i implementació del Pla de Màrqueting territorial en l’àmbit dels PAE.

Usuaris:

 • Ajuntaments de la comarca i altres ens locals.
 • Agents socials i econòmics membres de la Taula de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – Vallès Oriental Avança.
 • Empreses ubicades en algun dels polígons d’activitats econòmica del Vallès Oriental.
 • Associacions empresarials dels PAE del Vallès Oriental o potencials noves associacions.
 • Potencials noves empreses que tinguin interès en ubicar-se o obrir noves seus en algun dels PAE del Vallès Oriental.
Darrera actualització: 15.04.2020 | 16:42