Observatori-centre d’estudis del Vallès Oriental

Objecte: Servei d’anàlisi i planificació estratègica de les polítiques públiques, que permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant l’elaboració i difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori. El servei recopila, organitza, genera i difon, de manera permanent, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local.

Funcions:

 • Publicació d’estudis i anàlisis socioeconòmics de la comarca del Vallès Oriental i dels seus municipis: L’Observatori-Centre d’Estudis publica diferents estudis i anàlisis sobre l’evolució de la realitat socioeconòmica de la comarca. Aquesta tasca es desenvolupa amb les següents publicacions:
  • Butlletí d’atur registrat,
  • Butlletí de contractació, mercat de treball i teixit empresarial
  • Informes de Conjuntura Econòmica
  • Estudis monogràfics d’interès territorial: nivell d’estudis, anàlisi-socioeconòmic
  • Diagnosi integral i mapeig dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Oriental
  • Diagnosi de l’Economia Social i Solidària a la comarca del Vallès Oriental
  • Notes informatives (Dades de caràcter sociodemogràfic i de prestacions per desocupació) i estadística municipal Atles Socioeconòmic

 

 • Servei de comandes i peticions d’informació socioeconòmica a mida. L’Observatori-Centre d’Estudis respon a totes les peticions concretes d’informació i de dades estadístiques dels responsables polítics i dels tècnics dels ajuntaments de la comarca, dels agents socioeconòmics,  els mitjans de comunicació i el públic en general (mitjans de comunicació, agents econòmics i socials, estudiants, ciutadania, etc.).
 • Servei d’Informació Estadística Municipal (SIEM). Enviament de les dades de mercat de treball a les alcaldies i regidories de promoció econòmica. Aquest nou servei busca facilitar la informació estadística disponible a nivell municipal, elaborant diferents informes amb les dades disponibles. La disponibilitat de les dades depèn de l’organisme públic que les publica. El SIEM és el traspàs de la informació estadística que cerca, explota i edita l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental cap als responsables polítics i tècnics de Desenvolupament Local de cada municipi.
 • Comunicació i difusió de les novetats editades pel servei a les xarxes socials i a través d’un Newsletter setmanal. Difusió de les publicacions i les dades socioeconòmiques del Vallès Oriental a través del seu portal web i del Newsletter (butlletí electrònic). Aquest difon informació  rellevant sobre desenvolupament local a la comarca i recull les diferents activitats que es realitzen al territori. S’envia cada dijous a totes les alcaldies, als responsables de promoció econòmica i de desenvolupament local, als agents socioeconòmics de la comarca, mitjans de comunicació i tota aquella persona interessada en l’activitat del servei.
 • Actualització del cens d’empreses, naus i solars ubicats en els polígons d’activitat econòmica (PAEs) de la comarca.

Usuaris:

 • Totes les persones que participen directament en la presa de decisions, tècnics municipals de diferents àmbits, agents socials i econòmics, mitjans de comunicació i el públic en general.
 • Associacions empresarials, sindicats, empreses en general.
Darrera actualització: 15.04.2020 | 16:44