Servei d’assessorament Jurídic d’Estrangeria (SAJE)

Objecte: Oferir assessorament jurídic i suport especialitzat en matèria d’estrangeria a consultes realitzades per tècnics i tècniques de serveis socials, d’acollida i de polítiques migratòries i als usuaris i usuàries que es consideri, de la comarca, que per la seva complexitat i risc social cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada. 

Funcions:

  • Detecció i orientació sobre la resolució de possibles incidències en l’expedient.
  • Assessorament, acompanyament i suport als professionals en situacions socials extraordinàries vinculades amb l’estrangeria (salut, familiar, risc d’exclusió social, menors..) que requereixin d’un tractament especialitzat.
  • Formació i capacitació de professionals i a la ciutadania: informació de procediments, novetats legislatives o d’altres qüestions d’interès en matèria d’estrangeria, reflexió sobre la situació legislativa actual de les persones estrangeres, accions grupals d’informació i assessorament legal en matèria d’estrangeria.
  • Establiment de canals de coordinació i comunicació entre altres serveis especialitzats, administracions i entitats.

Usuaris:

  • Els tècnics i les tècniques de l’Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental, de l’Àrea bàsica de serveis de Granollers i els tècnics i tècniques d’acollida i de polítiques migratòries dels municipis que formen part de les mateixes  ABSS.
  • Les persones estrangeres, a través d’accions grupals organitzades conjuntament amb els tècnics i tècniques de serveis socials d’acollida o de polítiques migratòries de les àrees bàsiques esmentades al punt anterior.
Darrera actualització: 14.04.2020 | 15:20