Servei de transport escolar

Objecte: Garantir el dret a l’educació mitjançant la prestació del servei de transport escolar, a través de diferents rutes establertes pel Consell Comarcal.

Funcions:

  • Facilitar el transport escolar als alumnes d’educació primària, secundària i d’educació especial que es veuen obligats a canviar de municipi per assistir al centre docent.
  • Facilitar el transport escolar als alumnes d’educació primària, secundària i d’educació especial que van a centres docents del mateix municipi de residència, però allunyats de llurs domicilis.
  • Quan les necessitats del servei no justifiquen la utilització del transport escolar, es poden concedir ajuts individuals de desplaçament (vegeu aquest apartat).

Usuaris:

Els alumnes matriculats d’educació primària, secundària i d’educació especial en centres docents de la comarca.

Darrera actualització: 14.04.2020 | 14:38