Servei de turisme

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 "Treball digne i creixement econòmic", 16 "Pau, justícia i institucions sòlides" i 17 "Aliança pels objectius". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600702

 turisme@vallesoriental.cat

Conseller de l'Àrea:

Àlex Valiente Almazan

Persones de contacte:

Núria Nadal Ramos (nadalrn@vallesoriental.cat)

Marina Porta (portamm@vallesoriental.cat)

Marta Cañas (canarm@vallesoriental.cat)

Jessica Dieguez (dieguezhm@vallesoriental.cat)

Objecte:

Desenvolupament de polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador i rellevant a la comarca.

Objectius estratègics:

  1. Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector (oferta i demanda).
  2. Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca.
  3. Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals.
  4. Incorporar estratègies turístiques intel·ligents.
  5. Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació.

Funcions:

EIX ESTRATEGIC 1: CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC

Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació d’entitats públiques i privades amb l’objectiu d’incrementar i millorar l’oferta de productes i paquets turístics atractius per a visitants i turistes.

EIX ESTRATÈGIC 2:  SOSTENIBILITAT I QUALITAT

Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de sostenibilitat i qualitat, implementant programes estratègics d’àmbit provincial.

Aquests són:

2.1 Compromís per a la sostenibilitat Biosphere

El procés d’implantació del compromís per a la sostenibilitat, promogut per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç, es va iniciar al 2017. S’adreça a establiments turístics i altres empreses o entitats relacionades amb el sector. Aquest treball per part de les empreses suposa una garantia pels turistes en matèria de gestió mediambiental, protecció del patrimoni cultural i defensa de les variables socioeconòmiques d’una empresa o destinació.

2.2 Punts d’Informació Turística

Partint de la xarxa d’oficines de turisme de la província, es treballa per dotar a la província de Barcelona del màxim nombre de punts d’informació complementaris on el turista tingui possibilitat de ser informat de l’oferta turística existent, alhora que pugui rebre assistència i suport en l’organització de la seva estada. Els espais que volen ser PIT reben formació i assessorament.

2.3 Carta europea de turisme sostenible al Montseny

El Parc Natural del Montseny està treballant d’acord amb els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible i el Servei de Turisme del Consell Comarcal participa als grups de treball i als fòrums. La CETS és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l’activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals.

2.4 Accions de formació adreçades a professionals del sector

Es realitzen tallers de formació al territori organitzats per la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona així com altres accions formatives que puguin ser d’interès pel sector.

EIX ESTRATÈGIC 3: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

Realitzar campanyes de comunicació turística a través de diferents mitjans per donar a conèixer la destinació turística del Vallès Oriental. Així com la realització de diferents accions de promoció com trips amb col·lectius especialitzats, participació en fires turístiques i l’elaboració de material turístic que ajudi al turista i visitant a conèixer millor els recursos turístics del Vallès Oriental.

Les publicacions que tenim actualment les trobareu en format digital a:
https://www.turismevalles.com/50-propostes-de-turisme-al-valles-oriental/

També es genera i es gestiona contingut en línia dels diferents canals que disposa el Servei de Turisme:

Pàgina web

www.turismevalles.com

Xarxes Socials:

Facebook @turismevalles

X @Turismevalles

Instagram @turismevalles

Youtube TurismeVallès

Spotify TurismeVallès

TikTok @Turismevalles

EIX ESTRATÈGIC 4: TURISME INTEL·LIGENT

Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de facilitar una presa de decisions responsable i intel·ligent per a tots els agents turístics.
Treballar per arribar a ser una destinació DTI. Aquesta persegueix contribuir en la millora de la competitivitat de les destinacions turístiques i la qualitat de la vida dels seus residents a través de cinc àmbits d’actuació: governança, innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat.

EIX ESTRATÈGIC 5: ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA

Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora crear sinèrgies per potenciar la Destinació Turística Barcelona.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) es van adoptar de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, on els dirigents mundials van fixar 17 objectius on defineixen els objectius de desenvolupament mundial.
Des del Servei de Turisme treballem per alinear els objectius estratègics, les accions i les eines de desenvolupament turístic amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i les seves 169 fites.

ODS principal:

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom

ODS secundaris:
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres
ODS 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

FITES

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.
6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.
7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.
8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals. 11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.22
12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.
12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.
12.8.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.
15.4 Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la biodiversitat, a fi de millorar-ne la capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publico-privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.

Persones usuàries:

Establiments i entitats turístiques del territori

Turistes i visitants.

Responsables tècnics i polítics dels ajuntaments.

Altres institucions del sector turístic.

Àrea de Desenvolupament Local. Consell Comarcal Vallès Oriental

Camí Antic de Vic, 10 - 08520 (Corró d'Avall) Les Franqueses del Vallès - Barcelona
Telèfon: 93 860 07 02
Lloc web: www.vallesoriental.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 28.03.2024 | 09:29