Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Objecte:

Oferir atenció, informació i orientació a les dones sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.

Oferir orientació jurídica a tècnics i tècniques de serveis socials i d’igualtat que atenen a adolescents, joves i dones que han patit o pateixen violència masclista.

Funcions:

  • Vetllar per l’atenció i la recuperació integral de les dones que han patit o pateixen violència  masclista  al Vallès Oriental.

Usuaris:

  • Dones i els seus fills/lles que viuen en algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta de Municipis del Vallès Oriental i que han patit o pateixen una situació de violència masclista.
  • Adolescents i joves que viuen en algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Municipi del Vallès Oriental i que han patit o pateixen una situació de violència masclista.
  • Tècnics i tècniques de serveis bàsics d’atenció social i d’igualtat dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta municipis del Vallès Oriental.
Darrera actualització: 14.04.2020 | 14:21