Servei de transport adaptat i assistit

Objecte:

 • Prestar un sistema de transport amb servei d’acompanyants a persones amb discapacitat o dependència, adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones beneficiàries .

Funcions:

 • Prestar el servei de transport adaptat en les condicions que estableix el reglament del Servei de transport adaptat, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 16 de maig de 2012 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 31 de juliol de 2012 i la seva corresponent modificació aprovada per Ple de 20 de novembre de 2013.

 • Possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir-ne la integració.

 • Oferir un servei d’acompanyants encarregats de:

  o   Recollir i acompanyar els usuaris des de la parada a l’interior del centre, i a la inversa.

  o   Encarregar-se de la cura dels usuaris durant el transport i de pujar i baixar del vehicle.

  o   Garantir la seguretat dels usuaris i vetllar per la conducta cívica i responsable dels usuaris a l’interior del vehicle.

Usuaris/àries:

 • Les persones que estiguin empadronades en qualsevol dels municipis que formin part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta del Vallès Oriental, i acreditin trobar-se en una situació de necessitat de transport adaptat i assistit mitjançant l’aportació de la documentació especificada al reglament del Servei de transport adaptat.
 • Les persones empadronades als municipis on hi hagi formalitzat un conveni de col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat i assistit amb el Consell Comarcal.

Contacte

Serveis a les persones

93 860 07 06

psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea:

Roser Colomé i Soler

 

Cap de l’Àrea:

Silvia Pérez Corts

 

Persones de contacte:

Núria Rius i Cañas

 

 

Gemma Andreu Olivé

 

 

RUTES DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 16:52