Impuls i dinamització dels polígons d’activitat econòmica

Objecte:

 • Servei per a l’impuls de polítiques de suport, dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dels municipis del Vallès Oriental amb l’objectiu de contribuir a l’enfortiment del teixit industrial a la comarca.

Funcions:

 • Sistema d’informació de PAE del Vallès Oriental
  • Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica. Anàlisi i difusió d’informació d’interès sobre els PAE del Vallès Oriental.
  • Gestió del Portal Web de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental.
  • Gestió de la base de dades d’empreses ubicades als PAE del Vallès Oriental.
  • Gestió de l’oferta immobiliària de naus i solars als PAE del Vallès Oriental.
 • Millora de les condicions dels PAE i la seva accessibilitat
  • Estudi de millora de les condicions d’urbanització, senyalització i serveis bàsics dels PAE.
  • Impuls de mesures i projectes per a la millora de la mobilitat i accessibilitat als PAE.
 • Suport al sector industrial    
  • Estudi i potenciació de la química com a sector estratègic per al desenvolupament econòmic del Vallès Oriental.
  • Accions de foment i promoció de l’economia circular en els PAE del Vallès Oriental.
  • Estudi i col·laboració per a l’establiment d’un acord marc per a l’harmonització fiscal municipal amb més impacte en les empreses del teixit industrial.
  • Promoció de la col·laboració i creació de sinergies entre empreses ubicades als PAE (suport a l’associacionisme i col·laboració en la dinamització de la Plataforma MarketplaceVO).
 • Dinamització i coordinació territorial per al desenvolupament industrial 
  • Coordinació del grup de treball de Polígons d’Activitat Econòmica de la Taula de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – Vallès Oriental Avança (TVOA).
  • Col·laboració amb altres territoris per a l’impuls de projectes conjunts.
 • Promoció industrial
  • Accions de promoció i màrqueting industrial per a la captació dels noves empreses als PAE. 

Usuaris/àries:

 • Ajuntaments de la comarca i altres ens locals.
 • Agents socials i econòmics membres de la Taula de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – Vallès Oriental Avança.
 • Empreses ubicades en algun dels polígons d’activitats econòmica del Vallès Oriental.
 • Associacions empresarials dels PAE del Vallès Oriental o potencials noves associacions.
 • Potencials noves empreses que tinguin interès en ubicar-se o obrir noves seus en algun dels PAE del Vallès Oriental.

Contacte:

Desenvolupament socioeconòmic

93 860 07 02

poligons@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Jordi Manils Tavío

 

Cap de l’Àrea:

Jordi Vendrell i Ros

 

Persona de contacte:

Mireia Rossell i Riera

rossellrm@vallesoriental.cat

Darrera actualització: 08.04.2021 | 13:28