Ponència comarcal d'avaluació ambiental (PCAA)

Objecte:

  • Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d’intervenció administrativa ambiental sobre les activitats.

Funcions:

  • Informar sobre les sol·licituds de llicència ambiental, modificacions d'activitats, actuacions de control i revisions de llicència en relació amb les activitats de les quals la competència d’avaluació correspon al Consell Comarcal, d’acord amb la normativa reguladora de la intervenció ambiental sobre activitats, i avaluar-les.
  • Exercir les competències municipals d’avaluació, control i inspecció de les activitats de les quals la competència d’avaluació és municipal, en el cas que els ajuntaments corresponents haguessin encarregat aquestes actuacions al Consell Comarcal, d’acord amb el que estableix la normativa de règim local.
  • Respondre consultes sobre la classificació i tramitació d'activitats d’acord amb la normativa reguladora de la intervenció ambiental sobre activitats.

 

Usuaris/àries:

  • Els municipis de la comarca del Vallès Oriental amb menys de 50.000 habitants que no tinguin constituït l’òrgan ambiental propi.

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 10

mat@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Joan Daví Mayol

 

Cap de l’Àrea:

Jaume Viure i Ribas

 

Persona de contacte:

Georgina Permanyer Moré

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 17:36