Servei d’assessorament tècnic d’infància i família

Objecte:

 • Oferir orientació, assessorament i suport especialitzat en matèria d’infància i adolescència a tècnics i tècniques de serveis socials.
 • Vetllar per la implementació del procés de comunicació del risc i fer el seu seguiment.
 • Realitzar la diagnosi i planificació del model SIS a l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental.
 • Realitzar la diagnosi i planificació del Servei d’orientació i atenció a famílies-SOAF a l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental.
 • Impulsar el treball comarcal amb els diferents agents que intervenen amb els infants  i adolescents, per establir línies de prevenció i actuació consensuades.
 • Participar en espais de treball supracomarcals de construcció de propostes de millora en l’atenció a la infància.

Funcions:

 • Reforçar i millorar la qualitat del treball comarcal que en relació a l’atenció i intervenció en infància i adolescència en risc que es duu a terme al Vallès Oriental.
 • Planificació dels serveis d’intervenció socioeducativa per infants i adolescents de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.
 • Planificar i participar en formacions específiques d’atenció a la infància i l’adolescència.
 • Donar suport en la creació de nous serveis, repensar-los i fer-ne el seguiment.
 • Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.

Usuaris/àries:

 • Professionals de l’ABSS Resta de municipis del Vallès Oriental.
 • Professionals de l’ABSS Resta de municipis del Vallès Oriental, de l’ABSS Granollers i de l’ABSS de Mollet del Vallès en el desenvolupament del treball comarcal acordat:  
  • Xarxa d’infància
  • Servei d’assessorament en la intervenció de les administracions públiques en matèria de protecció als infants i adolescents i en els procediments administratius corresponents

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 06

psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea:

Roser Colomé i Soler

 

Cap de l’Àrea:

Silvia Pérez Corts

 

Persones de contacte:

Núria Planas

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 17:58