Servei d'assistència tècnica i assessorament en arxiu i gestió documental

Objecte:

  • Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant l'assessorament

Funcions:

  • Determinar els criteris bàsics d’organització de l’arxiu i la documentació.
  • Definir, implantar i mantenir un sistema de gestió documental entès com el conjunt d’operacions i tècniques integrades en la gestió administrativa general que s’adrecen a la classificació, el control, l’ús, la conservació i la transferència o eliminació de la documentació, amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.
  • Elaborar inventaris, catàlegs o altres instruments de descripció de la documentació que en permetin el control i la identificació.
  • Formar i assessorar el personal en gestió de la documentació administrativa i atendre les consultes relacionades amb l’arxiu.
  • Aplicar l’avaluació documental i les operacions d’eliminació de documents, d’acord amb els procediments tècnicament i legalment establerts.
  • Aplicar criteris de tractament arxivístic i conservació de la documentació, amb l’objectiu final de facilitar la preservació, la consulta i el dret d’accés als documents d’arxiu per part dels usuaris.

Usuaris/àries:

  • Els municipis i organismes de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 03

secretaria@vallesoriental.cat

President

Francesc Colomé Tenas

 

Cap de l’Àrea:

Jordi Vendrell i Ros

 

Persona de contacte:

Raquel Ferrer i Parés

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 18:11