Taula Vallès Oriental Avança (TVOA)

Objecte:

 • La Taula Vallès Oriental Avança és l’espai de concertació territorial per desenvolupar i consensuar les polítiques de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Vallès Oriental. La Taula va néixer a finals de 2016 i en aquests moments en formen part 29 ajuntaments dels 39 que conformen la comarca, els sindicats UGT i CCOO, les patronals UEI i PIMEC, i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes.
 • L’any 2018 s’ha realitzat una diagnosi estratègica i el 2019 s’ha finalitzat la redacció del Pla estratègic 2018-2025.

Funcions:

Treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.

Objectius específics.

 • Reindustrialitzar la comarca, assegurant que no es perd indústria ni és substituïda per altres activitats econòmiques, amb un valor afegit més baix.
 • Diversificar l‘economia comarcal.
 • Adequar el mapa de la formació tenint en compte les necessitats del teixit productiu actual i de futur.
 • Dotar de les infraestructures necessàries que ens donin avantatges competitius.
 • Impulsar polítiques de sòl industrial i xarxes de telecomunicacions a les zones industrials, treballant per la reducció de la despesa energètica.
 • Cercar sinèrgies amb altres territoris per fomentar projectes de dinamització econòmica, que impulsin la reducció de les taxes d’atur.
 • Captar inversió pública i privada.
 • Optar per un mercat de treball estable i de qualitat.

Estructura:

L’organització de direcció, decisió i gestió d’aquesta Taula es configura mitjançant els òrgans següents:

 1. Plenari.
 2. Comissió Executiva.
 3. Presidència i Vicepresidències.
 4. Comissió Tècnica.
 5. Grups de treball.
 6. Altres formes de participació.

Grups de Treball:

Grup de Planificació Estratègica

Grup d’Ocupació

Grup de Formació

Grup de Polígons d’Activitat Econòmica

Usuaris/àries:

 • Empreses
 • Treballadors i treballadores
 • Persones aturades
 • Tècnics de promoció econòmica i/o Ocupació
 • Responsables polítics
 • Associacions empresarials
 • Sindicats
 • Altres agents del territori vinculats en la temàtica a treballar dins el marc del Desenvolupament Local.

Contacte:

Desenvolupament socioeconòmic

93 860 07 02

dl@vallesoriental.cat

plaestrategic@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Jordi Manils i Tavío

 

Persona de contacte:

Carme Rodriguez Rodriguez

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 13:42