Xarxa LISMIVO

Objecte: Impulsar la inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball en xarxa entre les entitats que s’hi dediquen. Afavorir la inserció laboral a l’empresa ordinària com a mesura prioritària de compliment del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

Funcions:

Planificació i coordinació d’actuacions que es decideixen en el si de la Xarxa a través del funcionament de dos grups:

  • Grup de prospecció i sensibilització:

Es decideixen accions destinades a fomentar la sensibilització en el teixit empresarial per a la contractació de persones amb discapacitat i a la prospecció empresarial.

  • Grup de treball de circuit:

Es treballa la millora constant del circuit de derivació d’usuaris i adaptar aquest circuit d’atenció a la inserció laboral de persones amb discapacitat.

Accions de sensibilització a la ciutadania i al teixit empresarial respecte a les persones amb discapacitat per tal de fomentar la seva inserció social i laboral.

Premis lismiVO amb l’objectiu de distingir a les empreses amb centre de treball a la comarca del Vallès Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte de les persones amb discapacitat a través de l'accés a l'ocupació a l’empresa socialment més responsable

Intercanvi de bones pràctiques entre entitats .

Usuaris:

  • Directes: Entitats i organitzacions del Vallès Oriental que treballen per a la inserció laboral de persones discapacitades (oficines de treball de la Generalitat, serveis locals d’ocupació dels ajuntaments, sindicats, associacions d’empresaris i entitats del tercer sector).
  • Indirectes: persones discapacitades ateses per aquestes entitats.
Darrera actualització: 15.04.2020 | 17:03