Servei d'ajuda a domicili

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 "Reducció de les desigualtats", 1 "Fi de la pobresa" i 8 "Treball digne i creixement econòmic". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

938600706

 sad@vallesoriental.cat

psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: Núria Rius i Cañas

Objecte:

  • Gestionar el Servei d’Ajuda a Domicili dels municipis que sol·liciten la gestió i la prestació del servei al Consell Comarcal.
  • Aquest servei és el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones i/o famílies, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social, que es troben amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d'autonomia personal. Aquests serveis poden complementar-se amb altres modalitats d’atenció.
  • Impulsar i proveir un model de SAD adequat a les necessitats de les persones per tal que puguin romandre en la seva llar i entorn social, amb la millor qualitat de vida i autonomia, durant el major temps possible.

Funcions:

Prestació del servei d’ajuda a domicili en les condicions que estableix el Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 13 d’abril de 2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011 i modificació aprovada pel Ple de 13 de febrer de 2013 i publicada al BOPB el 30 d’abril de 2013. Aquest Reglament inclou les prestacions següents:

  • El servei de cura de la persona i cura de la llar. Es dirigeix fonamentalment a l’atenció de la persona, a la cura de la llar i a promoure la integració de l’usuari en el seu entorn.
  • El servei de neteja de la llar. Es tracta d’un suport que s’ofereix a les persones que ho necessiten per mantenir en condicions d’ordre i higiene la seva llar i les seves pertinences d’ús quotidià.
  • Servei de bany adaptat. Es tracta d’un servei adaptat destinat a  les persones que, per la seva situació social i sanitària, requereixen d’un bany adaptat.
  • Servei de bugaderia. S’ofereix a les persones que no disposin d’una rentadora a la seva llar o que, tot i tenint-la, no puguin utilitzar-la. L’objectiu és garantir-los unes condicions mínimes d’higiene.
  • Servei d’àpats a domicili. Consisteix a lliurar àpats equilibrats i saludables a les persones beneficiàries, en condicions adequades de qualitat i higiene.

Persones usuàries

Persones dels municipis de l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental i d’altres ABSS de la comarcal amb Conveni establert amb el Consell Comarcal per a la gestió i prestació del Servei d’ajuda a domicili.

Darrera actualització: 25.07.2023 | 11:28