Xarxa LISMIVO

 

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 "Reducció de les desigualtats". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600702

 

dl@vallesoriental.cat

ocupacio@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Marta Bertran Ramon

Persona de contacte: 

Josefa Recio Corral

Objecte:

Impulsar la inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball en xarxa entre les entitats que s’hi dediquen. Afavorir la inserció laboral a l’empresa ordinària com a mesura prioritària de compliment del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

Funcions:

Planificació i coordinació d’actuacions que es decideixen en el si de la Xarxa a través del funcionament de tres grups:

  • Grup de prospecció i sensibilització:

Es decideixen accions destinades a fomentar la sensibilització en el teixit empresarial per a la contractació de persones amb discapacitat i a la prospecció empresarial i també, per la millora constant del circuit de derivació d’usuaris i adaptació d’aquest circuit d’atenció a la inserció laboral de persones amb discapacitat.

  • Grup d’accions i finançament:

Es decideixen les diferents accions a dur a terme durant l’any i es cerca el finançament corresponent per poder executar-les.

  • Grup RNOVA:

Es treballa juntament amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental per donar una segona vida als objectes i petit mobiliari procedent de les deixalleries de la comarca i vendre-ho a les botigues de segona mà que les diferents entitats de la Xarxa tenen.

Accions de sensibilització a la ciutadania i al teixit empresarial respecte a les persones amb discapacitat per tal de fomentar la seva inserció social i laboral.

Premis lismiVO amb l’objectiu de distingir a les empreses amb centre de treball a la comarca del Vallès Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte de les persones amb discapacitat a través de l'accés a l'ocupació a l’empresa socialment més responsable

Intercanvi de bones pràctiques entre entitats 

Persones usuàries:

Directes: Entitats i organitzacions del Vallès Oriental que treballen per a la inserció laboral de persones discapacitades (oficines de treball de la Generalitat, serveis locals d’ocupació dels ajuntaments, sindicats, associacions d’empresaris i entitats del tercer sector).

Indirectes: persones discapacitades ateses per aquestes entitats.

 

Darrera actualització: 08.02.2024 | 10:57