Impuls i dinamització dels polígons d’activitat econòmica

  

 938600702

 poligons@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea: Jordi Manils Tavío

Persona de contacte: Mireia Rossell i Riera

Objecte:

Servei per a l’impuls de polítiques de suport, dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dels municipis del Vallès Oriental amb l’objectiu de contribuir a l’enfortiment del teixit industrial a la comarca.

Funcions:

Sistema d’informació de PAE del Vallès Oriental

 • Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica. Anàlisi i difusió d’informació d’interès sobre els PAE del Vallès Oriental.
 • Gestió del Portal Web de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental.
 • Gestió de la base de dades d’empreses ubicades als PAE del Vallès Oriental.
 • Gestió de l’oferta immobiliària de naus i solars als PAE del Vallès Oriental.

Millora de les condicions dels PAE i la seva accessibilitat

 • Estudi de millora de les condicions d’urbanització, senyalització i serveis bàsics dels PAE.
 • Impuls de mesures i projectes per a la millora de la mobilitat i accessibilitat als PAE.

Suport al sector industrial    

 • Estudi i potenciació de la química com a sector estratègic per al desenvolupament econòmic del Vallès Oriental.
 • Accions de foment i promoció de l’economia circular en els PAE del Vallès Oriental.
 • Estudi i col·laboració per a l’establiment d’un acord marc per a l’harmonització fiscal municipal amb més impacte en les empreses del teixit industrial.
 • Promoció de la col·laboració i creació de sinergies entre empreses ubicades als PAE (suport a l’associacionisme i col·laboració en la dinamització de la Plataforma MarketplaceVO).

Dinamització i coordinació territorial per al desenvolupament industrial 

 • Coordinació del grup de treball de Polígons d’Activitat Econòmica de la Taula de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – Vallès Oriental Avança (TVOA).
 • Col·laboració amb altres territoris per a l’impuls de projectes conjunts.

Promoció industrial

 • Accions de promoció i màrqueting industrial per a la captació dels noves empreses als PAE. 

Usuaris/àries:

 • Ajuntaments de la comarca i altres ens locals.
 • Agents socials i econòmics membres de la Taula de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – Vallès Oriental Avança.
 • Empreses ubicades en algun dels polígons d’activitats econòmica del Vallès Oriental.
 • Associacions empresarials dels PAE del Vallès Oriental o potencials noves associacions.
 • Potencials noves empreses que tinguin interès en ubicar-se o obrir noves seus en algun dels PAE del Vallès Oriental.

 

Darrera actualització: 11.02.2022 | 14:59